Source: FinTech Istanbul

Turkish Central Bank’s (“TCB”) regulation on “not using crypto-assets” in payments (“Regulation”) was promulgated in today’s official gazette and shall enter into force on 30th April 2021.

Regulation is comprised of 6 Articles. Articles 1, 2, 5, 6 regulate typical issues of purpose and scope, grounds, effective date on which the Regulation shall enter into force, and the authority responsible for enforcing the Regulation, respectively. …


Kaynak: The Guardian

Deepfake şu anda yapay zeka ile oluşturulan yapay yüz ifadeleri ve daha genelde konuşmaları ifade etmek için kullanılan bir kavram. Eski ABD Başkanı Barrack Obama’nın görüntüleri kullanılarak oluşturulan videolar deepfakeleri popüler yapsa da aslında kavramın Reddit sitesinde 2017'de ünlü oyuncuların yüzlerini porno videolara yerleştiren ‘deepfakes’ kullanıcısının isminden geldiği düşünülüyor.

2017'den bu yana ‘deepfakes’ kullanıcısının yaptığı işi müstehcen olmayan içeriklerde yapan uygulamalar popüler uygulama marketlerinde kendine yer buldu. 2018'de çıkan ve popüler olan FaceApp ile yakın zamanda gündeme gelen Reface bunlardan sadece iki tanesi. …


Kaynak

Sağlık sektörü yapay zeka dahil olmak üzere teknolojik gelişmelerin önemli iyileşmelere sebep olabildiği alanlardan sadece biri ancak kendi içerisinde önemli tartışmaları ve gelişmeleri barındırıyor. Teknoloji şirketleri her alanda olduğu gibi sağlık sektöründe de gün geçtikçe daha aktif olmaya başlıyor ve bu şirketlerin faaliyetleri Medical Technology’nin kısaltılmışı olan ‘MedTech’ kavramıyla ifade ediliyor.

Mevcut veri setlerini analiz ederek insanların göremediği desenleri tespit etmek ve insanlara göre daha isabetli tahminler yapabilmek yapay zekanın en çok bahsedilen özelliği. Bu özellik yapay zekayı sağlık sektöründe tıbbi görüntüleme başta olmak üzere hastalıkların tanı, teşhis ve tedavisinde farklı aşamalarda kullanışlı bir araç haline getiriyor.

GE Healthcare, Medtronics…


Resim Kaynağı: Pxhere

Genel Olarak

COVID-19 ile birlikte uzaktan çalışma dünyanın her tarafında olduğu gibi Türkiye’de de yaygınlık kazanmıştır. Uzaktan çalışma imkanı olan işçiler için bu yöntem benimsenirken diğer işçiler için iş sözleşmesinin feshedilmesi, ücretli-ücretsiz izin ve kısa çalışma gibi imkanlar değerlendirilmiştir. Ancak toplu şekilde iş sözleşmelerinin feshedilmesinin olumsuz sonuçlarına ek olarak işçilerin ücretsiz izne zorlanması, kısa çalışmanın ise görece uzun bir prosedür ile gerçekleştirilmesi gibi sorunlar gündeme gelmiş ve 7244 sayılı Kanun ile birlikte fesih yasağı getirildi, kısa çalışmaya ve ücretsiz izne ilişkin ise düzenlemeler yapılmıştır ancak uzaktan ve/veya esnek çalışma modellerinde özel bir düzenleme yapılmamıştır.

Diğer yandan uzaktan çalışma modeli COVID-19 sebebiyle yayılmakla…


Kaynak: Financial Times

GİRİŞ

Bir önceki yazımda COVID-19'un (Koronavirüs) kişisel verilerin korunmasına ilişkin ortaya çıkarabileceği sorunlara değinmiştim. Bu yazıda ise Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi Müdürlüğünün 23 Mart’ta yaptığı bir duyuruyla gündeme gelen başka bir hukuki etkiyi dikkate alacağız.

Bilindiği üzere COVID-19'un kolay bulaşma özelliğinden dolayı tedbir olarak izolasyon ve sosyal mesafe öneriliyor. Halihazırda dünyada bir çok ülkede toplu mekanlar kapatılıyor. Şirket genel kurulları da, özellikle ortak sayısı fazla olan şirketlerde, virüsün yayılması için uygun bir ortam oluşturabilirdi. İşte bu kaygı dikkate alınarak bugün Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi Müdürlüğü tarafından halihazırda usulüne uygun olarak toplantıya çağırılmış olan genel kurulların ileri bir tarihte yapılmak üzere yönetim…


Ön Not: Mevzuata ve kavramlara yabancı kişilerce de konunun anlaşılması açısından yazıya kişisel verilerin korunmasına ilişkin genel bir giriş ve açıklamalar ile başlanacaktır. Bu konuda bilgili olup doğrudan COVID-19 ile değerlendirmeleri merak edenler ‘Kavramsal Çerçeve’ kısmını geçerek ilgili başlıktan okumaya başlayabilirler.

Resim NIAID tarafından CC 2.0 altında lisanslanmıştır.

Özet

  1. COVID-19'un getirdiği değişiklik ve alınan önlemler mevcut durumda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununda kaynaklanan yükümlülükleri ortadan kaldırmamaktadır.
  2. Veri sorumluları başta olmak üzere veri işleyen kişi ve şirketler kişisel verilerin işlenmesine ilişkin kurallara riayet etmek zorundadır.
  3. Uzaktan çalışma modeli kişisel verinin işlenmesinde rızanın alınması ve veri güvenliği açısından sorunlar gündeme getirebilir. Bu alanlarda uygunluk değerlendirmesi yapılmalıdır.
  4. Toplu alanlarda kişilerden…


Mt Gox Logo

In a previous story, I had explained the infamous DAO Hack in detail. However, the DAO hack was not the first or the last hack in the wild world of crypto tokens. In this story, I will explore the first major crypto hack, the infamous Mt Gox, the effects of which still could not be recovered.

Mt Gox had been founded by Jed McCaleb in 2010, sold to Mark Karpeles in March 2011 and it was the biggest Bitcoin exchange in late 2013-early 2014.

Mt Gox went through two hacks in 2011 and 2014 respectively. The one in 2011 was…


Photo by Chris Liverani on Unsplash

What is an STO?

STO stands for ‘security token offering’. It is a type of ICO but in STO the coin issued is actually security, meaning that the process of offering and the issuer itself shall be subjected to the securities regulation of the country in which they conduct the STO.

How did we get here?

The world of crypto tokens is wild when it comes to regulation. Not only we see new tokens announced with intriguing features quite frequently but also we hear concerns associated with this diversity as well as regulatory attempts trying to catch the latter.

We…


CC BY-SA 3.0, AlphaStockImages

It is a common misstatement that Blockchain and its applications are not regulated. The underlying idea here is that there is no tailor-made regulation put in place specifically for Blockchain applications in most jurisdictions. However, it does not mean that what you did via any Blockchain-based platform is beyond the law. Rather, we, at least in most cases, do not have a clear guideline on what rules shall apply to these platforms and transactions made through them.

This difference might not be a problem when everything goes smoothly. But when things get tricky, as it did for example in the…


Image Source: HWZDigital

RegTech is short for regulatory technology. It indicates using the technology for regulatory compliance. There is a certain buzz around the term and it is especially used with FinTech. First thing to mention is that RegTech is not limited to the financial industry. However, the rise of RegTech is inextricably intertwined with the 2008 Financial Crisis and the financial sector is currently the pioneer of the RegTech.

Regulatory compliance is the notion of being compliant to the rules put in place by governments or regulatory authorities. The methods of compliance and the problems associated with the process vary from one…

Osman Gazi Güçlütürk

Lawyer | IP&IT&Blockchain Law| PhD Candidate in Law & Computer Science| Self-taught Coder | LL.B. (Galatasaray) - LL.M. (LSE) - M.A. (Ankara) - MJur (Oxon)

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store